Jméno:
Heslo:

Aktuality

Návštěvy v DpS Hvízdal

Návštěvy mohou probíhat pouze ve venkovních prostorách. Budova je pro návštěvy stále uzavřena. Po předchozí vzájemné domluvě s personálem lze zajistit přemístění uživatelů (pokud to aktuální stav dovolí) do vstupních prostorů. Balíčky je možné předávat na recepci.

Zrušena karanténa

Všechna karanténní opatření se ukončují dne 22. 9. 2020.

Karanténa - zákaz návštěv

Zařízení DpS Hvízdal je uzavřeno z důvodu karantény. Balíčky dočasně nepřebíráme.

Návštěvy od 7. září 2020

obrázek
Od pondělí 7. září jsou návštěvy v zařízení možné pouze v době od 09. 00 do 11. 00 a od 13.00 do 17. 00 hodin.

Grilování

obrázek
Letošní podzimní grilování se opravdu vydařilo. Proběhlo 8. září za příjemného teplého počasí. Účast byla velmi hojná. Pan Maxa s paní Zemanovou příjemně vyhrávali a přivedli tentokrát jako překvapení dívčí taneční skupinu Country Roses. K podávaným buřtíkům se točilo nealkoholické pivo a v nabídce nechyběla ani káva.

Slunečnice zazářila

obrázek
21. července dopoledne zazněly u nás známé muzikálové hity v podání zpěvačky Kristýny Hutařové Šebkové z brněnského divadla Slunečnice. Počasí nám přálo, a tak se akce mohla uskutečnit v našem venkovním posezení. Tentokrát si mohly známé písně poslechnout i ti, kteří jsou momentálně upoutáni na lůžko a mnohé z nich to velmi potěšilo.

Návštěvy od 1. července 2020

obrázek
Od 1. července již není omezena doba návštěv. I nadále platí dodržování všech preventivních a hygienických opatření.

Opékání buřtů

obrázek
Dne 16. června se opět po dlouhém období karantény konala společenská akce Opékání buřtů. Počasí nám přálo a tak jsme celé odpoledne strávili pod pergolou, kde si naši obyvatelé pochutnali na opečeném buřtíku a nealkoholickém pivu. Atmosféru nám hudbou zpříjemnil pan Maxa, mažoretky z mažoretkového a twirlingového klubu Starlette a také tanečnice Katka z taneční skupiny CETARE, která nám předvedla ukázky z orientálních tanců. Prožili jsme tak velice příjemné odpoledne.

Zrušen zákaz návštěv

obrázek
Od 25. května 2020 bude možnost návštěv u klientů pobytových služeb za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

Bonsai č3

obrázek
14. 5. nás přijela potěšit a zpestřit dlouhou karanténu těm, kteří jsou v současnosti nejvíce osamělí, oddělení od svých rodin i venkovního prostředí folková kapela Bonsai č3. Přestože od rána byla zima a pršelo, během vystoupení dokonce vysvitlo sluníčko a tak jsme si to všichni moc hezky užili. Někteří se dostali před náš domov po více než dvou měsících, ostatní alespoň z balkónů. Velmi děkujeme členům kapely za jejich krásně povzbuzující profesionální vystoupení.

Donáška balíčků

Od 18. května 2020 bude obnovena donáška balíčků pro uživatele do zařízení. S hygienických důvodů dojde k předání až následující den.

Solidarita v období nouzového stavu

V období nouzového stavu a s ním spojené uzavření našeho zařízení se na nás obracela s pomocí řada organizací, firem i jednotlivců. Věnovala nám celou řadu ochranných pomůcek a za to vše bychom jim všem chtěli poděkovat. Moc si toho vážíme a jsme rádi, že se našlo tolik dobrých lidí, kterým záleželo na pomoci a podpoře našich seniorů. Vlna solidarity byla opravdu překvapivá.

Poděkování

Domov pro seniory Hvízdal děkuje pedagogům Střední školy obchodní v Č. Budějovicích, žákům a jejich rodičům za poskytnutí látkových roušek pro uživatele a personál Domova pro seniory Hvízdal.

Obrázky od dětí

obrázek
Prostřednictvím Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice jsme mohli našim uživatelům předat cca 50 obrázků, které jim pro potěšení namalovaly děti. V této nelehké době, kdy musí žít odděleni z důvodu ochrany svého zdraví od venkovního světa je každá aktivita vítaná. Však také radost z obrázků byla veliká, dokonce jeden z uživatelů nedal jinak a prostřednictvím paní ředitelky poslal jednomu z dětí bonbóny. Děkujeme dětem i Dobrovolnickému centru ADRA, že na naše uživatele nezapomínají.

Dotazy k opatřením

V případě dotazů týkajících se opatření v Domově pro seniory Hvízdal se obracejte na vedení zařízení.

Technika pomáhá

Karanténa je zvlášť náročná pro naše uživatele, kteří jsou odloučeni především od svých nejbližších. Proto jsme opatřili několik tabletů, jejichž prostřednictvím spojujeme online naše uživatele s jejich blízkými. A tak mohla například jedna z našich uživatelek poprvé spatřit svého pravnoučka a pozdravit se s rodinou.

Zákaz donášení balíčků

Zákaz osobní donášky balíčků uživatelům od 25. 3. 2020 až do odvolání.

Poděkování

Domov pro seniory Hvízdal děkuje Magistrátu města České Budějovice, Jihočeskému kraji, Dobrovolnickému centru ADRA, panu MUDr. Martinu Kubovi a všem dárcům za zajištění roušek a jiného potřebného materiálu pro zajištění bezpečnosti našich uživatelů i zaměstnanců. Rovněž děkujeme všem, kteří nám nabízejí i jinou formu pomoci.

Zákaz vycházení

Na základě usnesení vlády České republiky č. 239 ze dne 16. 3. 2020 vláda nařizuje osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení.

Zrušení bohoslužeb

Domov pro seniory Hvízdal ruší od 14. 3. 2020 až do odvolání sobotní bohoslužby.

Uzavření budovy

Budova Domova pro seniory Hvízdal je uzavřena. Vstup je možný pouze po zazvonění na recepci a následné telefonní domluvě s recepcí.

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 10. 3. 2020 mimořádné opatření, ve kterém nařizuje zákaz návštěv osob v zařízení sociálních služeb.

Zákaz návštěv

Zákaz návštěv od 4. 3. 2020 v Domově pro seniory Hvízdal České Budějovice, p.o.

Z důvodu prevence nákazy koronavirem zavírá Domov pro seniory zařízení pro veřejnost do odvolání na základě doporučení zřizovatele.

Vedení zařízení může v mimořádných případech povolit návštěvy.

Koronavirus

Domov pro seniory Hvízdal ve spolupráci se zřizovatelem a Krajskou hygienickou stanicí sleduje situaci v souvislosti s výskytem koronaviru.
V případě výskytu koronaviru v ČR jsme připraveni zaujmout potřebná opatření.

Jan Čajan

obrázek
27. února se po delší době zase rozezněla u nás v domově harmonika. Poprvé nám přijel zahrát harmonikář Jan Čajan. Rádi jsme si s ním zazpívali známé písně z jeho širokého repertoáru.

Posezení s poslechem hudby

obrázek
Ve čtvrtek 4.února jsme si zpříjemnili dopoledne poslechem populární hudby. Program si pro nás připravil jako obvykle pan Boršek.

101. narozeniny

obrázek
V uplynulých dnech oslavila další naše uživatelka, paní Adolfa Hadravová, úžasné 101. narozeniny. Jedním z gratulantů byl tentokrát i primátor města Jiří Svoboda.

Kouzelník

obrázek
Ve čtvrtek 16. ledna nás pobavilo vystoupení kouzelníka Martina Čejky, které nám věnovala "Ježíškova vnoučata" - paní Katřina Sam s dětmi. Ještě jednou děkujeme všem dárcům za nádherný zážitek.

Turnaj v iBoccii

obrázek
Ve středu 15. 1. absolvovali naši sportovci další turnaj v iBoccii. Zúčastnili jsme se v plném počtu. I tentokrát se o něco lépe dařilo týmu „Hvízdaláčků“, který skončil na třetím místě. Na „Věčné hráče“ zbyla bramborová medaile. Nejdůležitější je, že jsme si hru opravdu užili a už se těšíme na další.

Jubileum

obrázek
Začátkem ledna oslavila paní Ada Procházková sté narozeniny. Popřáli jsme jí s velkou kyticí. Největší radost měla oslavenkyně ze šlehačkového poháru. O víkendu pokračovala oslava v rodinném kruhu.

Folklórní soubor Javor

obrázek
Také letos nás v této předvánoční době přijel potěšit svým pásmem koled a říkanek „České Vánoce“ folklórní soubor Javor z Lomnice nad Lužnicí. Stalo se tak 10. prosince. Sešlo se početné publiku, aby se potěšilo nejen jejich tanečním a pěveckým uměním, ale i krásou a bohatostí originálních blatských krojů.

Společné pečení

obrázek
Tento týden se ve středu sešla skupinka uživatelů ze 3. patra ke společnému pečení. Strávili příjemné dopoledne v naší kuchyňce při pečení perníku.

Poslech hudby s panem Borškem

obrázek
Tento týden jsme strávili dvakrát příjemnou hodinku poslechem hudby vybrané naším uživatelem, panem Borškem. V úterý to byl výběr z vážné hudby ( árie, předehry z oper a operet, a Dvořákovy Slovanské tance). Ve čtvrtek se jednalo o hudbu populární. Děkujeme panu Borškovi za tuto aktivitu, kterou mnohým vždy zpříjemní volný čas.

Nařízení mimořádných opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
V českých Budějovicích dne 27. 7. 2020
Č. j.: KHSJC 22096/2020/USC SP. značka:
Nařízení mimořádného opatření
Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Ceských Budějovicích
č. 1/2020
ze dne 27. července 2020
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS JČ. kraje”) jako správní orgán místně příslušný podle Š 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví”) a věcně příslušný podle odst. 2 písm. m) 69 odst. I písm. i) a Š 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví vydává za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19 postupem podle Š 85 odst. I a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto nařízení:
1.
S účinností ode dne 29. července 2020 od 0.00 hodin do odvolání tohoto mimořádného opatření se na území obce Prachatice a území všech obcí, pro které obec Prachatice vykonává rozšířenou působnost, nařizuje:
1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to
a. ve všech vnitřních prostorech, mimo bydliště
b. ve všech prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, MHD)
2. zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na
a. děti do dvou let
b. děti starší dvou let a mladší sedmi let v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina.
c. děti na zotavovacích akcích pro děti
d. osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního vztahu, jejichž mentální schopnost či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích adresa: Na Sadech 25, 370 71 české Budějovice, tel.: +420 387 712 1 1 1 fax: +420 387 712 158, e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c
e. pracovníky ve výrobních provozech, ve kterých lze dodržet oddělení střídání směn a minimální odstupové vzdálenosti pracovníků ve výrobě
f. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení
g. pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné k poskytování zdravotních služeb, pacienty na lůžku, uživatele sociálních služeb
11.
S účinností ode dne 29. července 2020 od 0.00 hodin do odvolání tohoto mimořádného opatření se na celé území Jihočeského kraje, nařizuje:
1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to
a. ve všech vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren a ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb
b. ve všech veřejnosti přístupných vnitřních prostorách úřadů, platí i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností
2. zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na
a. děti do dvou let
b. osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního vztahu, jejichž mentální schopnost či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
c. pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné k poskytování zdravotních služeb, pacienty na lůžku, uživatele sociálních služeb
d. zaměstnance výše uvedených subjektů, kteří se nacházejí na veřejnosti nepřístupných místech (kanceláře), nebo kteří jsou od veřejnosti odděleni technickou přepážkou.
111.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Ceských Budějovicích dále na celém území Jihočeského kraje, DOPORUČUJE:
1. pohyb a pobyt s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve:
a. ve všech vnitřních prostorech, mimo bydliště
b. ve všech prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, MHD)
2. pořadatelům hromadných kulturních, sportovních, zábavních a jiných akcí sledovat aktuální vývoj epidemiologické situace.
Odůvodnění
Epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově omezen. Při epidemii infekčního onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy nemocnost dosahuje hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, při kterých dochází již k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé a liší se podle nemoci. U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa. Hlavním kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případů nemoci. Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci j sou epidemie způsobené mezilidským šířením. Nejvyšší nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání. Každá epidemie infekčního onemocnění je epidemickým procesem, skládajícím se ze tří základních článků: zdroj nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec.
S cílem zamezení přenosu kapénkové infekce je tímto opatřením nařízeno zakrytí dýchacích cest, dle výše uvedených podmínek a za výše stanovených výjimek.
Při epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci.
Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci (omezení shlukování, omezená poskytování vybraných služeb, používání ochranných a dezinfekčních prostředků, omezení návštěv vybraných subjektů, využívání ochrany respiračních cest a zakrývání nosu a úst pro zabránění šíření kapének).
Cílem mimořádného opatření je:
Zabránit přeplnění kapacity nemocnic. To má umožnit jak zachování nezbytné zdravotní péče ve vztahu k pacientům, kteří nejsou nakaženi koronavirem SARS-CoV-2, tak ve vztahu k pacientům s onemocněním COVID-19, kteří potřebují hospitalizaci. Závažný stav vyžadující hospitalizaci se přitom dle Státního zdravotního ústavu, vycházejícího z dat a analýz Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, může objevit u více než 30 % infikovaných, z toho v širším průměru přinejmenším téměř 2,5 % infikovaných (ale spíše podstatně více) připadá na pacienty v kritickém stavu. Nekontrolované šíření epidemie přitom může v krátkém horizontu několika měsíců zasáhnout až vyšší desítky procent populace.
Zabránit explozivnímu rozšíření onemocnění COVID-19, při němž by ve zvýšené míře docházelo
(a) k šíření agresivnějších typů koronaviru SARS-CoV-2 a
(b) k vyšším koncentracím koronaviru SARS-CoV-2 v těle.
Vyšší koncentrace koronaviru SARS-CoV-2 v těle a přítomnost jeho agresivněj ších typů přitom při zohlednění současných vědeckých poznatků vede k většímu rozsahu zdravotních komplikací nakažených osob a k vyšší smrtnosti.
Snížit smrtnost a četnost těžkých průběhů infekce, protože postupem doby budou vzrůstat znalosti o chování koronaviru SARS-CoV-2 a o metodách léčby infekce a zmírnění jejích následků. Nakonec by mělo dojít k vyvinutí léků nebo vakcín. Je přitom obecně známo, že již nyní dochází k experimentálním pokusům léčby různými typy antivirotik (např. remdesivir nebo hydroxychlorochin), a že v některých případech taková léčba vykazuje určité výsledky.
Do rámce tohoto mimořádného opatření spadají i opatření, jejichž cílem je zamezení šíření onemocnění COVID-19 v prostředí zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.
Za tím účelem se omezují návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a uživatelů sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb a také se nařizuje při pobytu v zdravotnických a sociálních zařízeních povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým se brání šíření kapének, s výjimkami. Toto mimořádné opatření je obzvláště potřebné k ochraně zranitelných skupin obyvatel

doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Rozdělovník
Hejtmanka Jihočeského kraje
Primátor města České Budějovice
Starostové obcí v Jihočeském kraji
Na vědomí
nh/tii cr.cz crt@mzcr.cz
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign