Jméno:
Heslo:

Každodenní periodika zájmové činnosti

„Starý člověk má nezpochybnitelné právo na odpočinek, ale oddá-li se nečinnosti, odsuzuje se k tělesnému i duševnímu chátrání…“ 

Josef Švancara

PONDĚLÍ

Hudební slupinka

Pravidelná skupinka, kde se schází uživatelé, aby si za doprovodu různých hudebních nástrojů společně zazpívali a zpříjemnili chvíle pobytu v DpS Hvízdal. Snaha podpořit vlastní aktivitu uživatelů volboulidových písní, ale také učení se nových písní. Silná podpora sociálních kontaktů.

iBoccia

Jedná se o sport podobný francouzskému petenque. Soutěží proti sobě dvě mužstva. Jedni mají červené a druzí modré kožené míčky. Cílem hryje se co neblíže trefit v bílému míčku tzv. jacku., jenž vhazují postupně jednotlivý hráči. Tato hra se odehrává v tělocvičně a je určená jak pro osoby s handicapem tak bez něj. Jedná se o oblíbenou hru a v našem zařízení se jí účastní uživatelé již od roku 2012. Každé pondělía středu odpoledne probíhají pravidelné tréninky s uživateli a 4x za rok se zúčastní jednotlivých turnajů.

Jóga

Cvičení jógy u nás zprostředkoval nadační fond pro rozvoj plného vědomí; www.plnevedomi.cz . Fond zajišťuje cvičení jógy seniorům v domovech  pro seniory i mimo ně. Uživatelé se pohybují v rámci svých vlastních fyzických limitů. Cvičení je vhodné pro všechny cílové skupiny v zařízení  a překážkou není invalidní vozík ani sluchové postižení. Jedná se o velmi jednoduché cvičení na provádění a i ti, kteří mají problém s motorikou jsou schopni zapojit se do cvičení.

ÚTERÝ

Cvičení paměti

Volně přístupné skupinky s náplní procvičující paměť pomocí cílených rozhovorů na různá témata, psychosociálních her a podnětových cvičení. Samozřejmostí je udržování a rozvíjení společenských a sociálních kontaktů.

Krásná v každém věku

Mnohé naše uživatelky se chtějí cítit i nadále jako ženy. Proto vítají tato setkání, kde si popovídají a zároveň se zkrášlí.

STŘEDA

Muzikoterapie

Náplň spočívá v provedení jednotlivých jednoduchých cvičebních sestav, ke kterým jsou přiřazené rytmické skladby. Cvičení končí relaxací pro uklidnění mysli uživatelů. Jsme spolu, procvičujeme kognitivní funkce a k tomu se dobře bavíme.

„Keramická dílna“

Každou středu dopoledne si mohou uživatelé vyzkoušet svou dovednost při práci v keramické dílně. Fantazii se zde meze nekladou a z rukou uživatelů vznikají zajímavá dílka, která přináší potěšení jim i jejich blízkým. Některá jsou vystavována v hale domova, aby se z pohledu na ně mohli těšit všichni obyvatelé a návštěvníci domova. Těmito výrobky také obdarováváme dobrovolníky a účinkující na našich kulturních akcích, kterým tak přinášíme radost a poděkování.

ČTVRTEK

Tvořivá dílna

Povzbuzuje fantazii a tvořivost uživatelů v programech zaměřených na malování, kreslení, modelování, práci s papírem a jinými různorodými materiály. I zde je procvičována především jemná motorika. Důležitá je také podpora sociálních kontaktů při setkávání obyvatel. Některé výrobky si uživatelé ponechají pro radost, některé jsou vystaveny pro potěšení všech ostatních obyvatel
a návštěvníků DpS Hvízdal.

„Knihovna“

Jednou týdně ve čtvrtek odpoledne je v hale domova otevřena knihovna, kde si naši uživatelé mohou zapůjčit knihy. Imobilním uživatelům je zajištěna donáška knih na pokoj.

PÁTEK

Sportovní odpoledne

Pravidelná skupinka, na které se uživatelé schází ke společným hrám. Sezení začíná krátkou rozcvičkou, poté následují jednotlivé disciplíny, které jsou bodovány. Odměnou jsou čokoládové medaile. Udržujeme se v kondici a zároveň se dobře bavíme

PONDĚLÍ - PÁTEK

Ergoterapeutická dílna

Povzbuzuje fantazii a tvořivost uživatelů, v programech zaměřených na malování, kreslení, modelování, práci s papírem a jinými různorodými materiály. I zde je procvičována jemná motorika. a podpora soc. kontaktů při setkání obyvatel. Výrobky se používají jako dárky pro vystupující či k výzdobě našeho DpS. Silná podpora sociálního zázemí uživatelů - oslava narozenin, svátků i sváteční posezení. Velký důraz se klade na vzájemnou spolupráci, toleranci jeden
k druhému a empatické mezilidské vztahy.

sen Table

K dispozici máme dva interaktivní dotykové stolky sen Table, které umožňují různé volnočasové a vzdělávací aktivity. Výhodou je možnost tento stolek variabilně přizpůsobit uživateli přímo u lůžka. Tento stůl je určený zejména na podporu volnočasových a vzdělávacích aktivit, poskytování relevantních informací a zajištění reminiscenční a kognitivní terapie pro klienty v zařízení sociální péče.

Nepravidelný kroužek pečení

Kroužek je zaměřen převážně na pečení, v závislosti na ročním období, nejvíce o vánocích a velikonocích. U uživatelů navozuje domácí rodinnou atmosféru. Při práci si uživatelé povídají a vzpomínají na recepty, které dělali doma. A na závěr uvedou do praxe přísloví "co si kdo upeče, to si také sní."

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Volnočasové aktivity mimo náš domov.

Příležitostně navštěvujeme různé kulturní, sportovní a společenské akce. Patří mezi  ně letní návštěvy v ZOO Hluboká, Odpoledne s vůní máty, seniorské sportovní hry a další.

Kulturní a společenské akce pořádané v našem domově

Pořádáme průběžně po celý rok celou řadu kulturních a společenských aktivit. Mezi ně patří například: Masopust, Den matek, Opékání buřtů, Den seniorů, Mikulášská a vystoupení různých hudebních  a tanečních souborů. Potěšit naše uživatele svým vystoupením přicházejí také děti ze základních a mateřských škol.

Aktuality

Návštěvy od 1. července 2020

obrázek
Od 1. července již není omezena doba návštěv. I nadále platí dodržování všech preventivních a hygienických opatření.

Opékání buřtů

obrázek
Dne 16. června se opět po dlouhém období karantény konala společenská akce Opékání buřtů. Počasí nám přálo a tak jsme celé odpoledne strávili pod pergolou, kde si naši obyvatelé pochutnali na opečeném buřtíku a nealkoholickém pivu. Atmosféru nám hudbou zpříjemnil pan Maxa, mažoretky z mažoretkového a twirlingového klubu Starlette a také tanečnice Katka z taneční skupiny CETARE, která nám předvedla ukázky z orientálních tanců. Prožili jsme tak velice příjemné odpoledne.

Zrušen zákaz návštěv

obrázek
Od 25. května 2020 bude možnost návštěv u klientů pobytových služeb za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

Bonsai č3

obrázek
14. 5. nás přijela potěšit a zpestřit dlouhou karanténu těm, kteří jsou v současnosti nejvíce osamělí, oddělení od svých rodin i venkovního prostředí folková kapela Bonsai č3. Přestože od rána byla zima a pršelo, během vystoupení dokonce vysvitlo sluníčko a tak jsme si to všichni moc hezky užili. Někteří se dostali před náš domov po více než dvou měsících, ostatní alespoň z balkónů. Velmi děkujeme členům kapely za jejich krásně povzbuzující profesionální vystoupení.

Donáška balíčků

Od 18. května 2020 bude obnovena donáška balíčků pro uživatele do zařízení. S hygienických důvodů dojde k předání až následující den.

Solidarita v období nouzového stavu

V období nouzového stavu a s ním spojené uzavření našeho zařízení se na nás obracela s pomocí řada organizací, firem i jednotlivců. Věnovala nám celou řadu ochranných pomůcek a za to vše bychom jim všem chtěli poděkovat. Moc si toho vážíme a jsme rádi, že se našlo tolik dobrých lidí, kterým záleželo na pomoci a podpoře našich seniorů. Vlna solidarity byla opravdu překvapivá.

Poděkování

Domov pro seniory Hvízdal děkuje pedagogům Střední školy obchodní v Č. Budějovicích, žákům a jejich rodičům za poskytnutí látkových roušek pro uživatele a personál Domova pro seniory Hvízdal.

Obrázky od dětí

obrázek
Prostřednictvím Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice jsme mohli našim uživatelům předat cca 50 obrázků, které jim pro potěšení namalovaly děti. V této nelehké době, kdy musí žít odděleni z důvodu ochrany svého zdraví od venkovního světa je každá aktivita vítaná. Však také radost z obrázků byla veliká, dokonce jeden z uživatelů nedal jinak a prostřednictvím paní ředitelky poslal jednomu z dětí bonbóny. Děkujeme dětem i Dobrovolnickému centru ADRA, že na naše uživatele nezapomínají.

Dotazy k opatřením

V případě dotazů týkajících se opatření v Domově pro seniory Hvízdal se obracejte na vedení zařízení.

Technika pomáhá

Karanténa je zvlášť náročná pro naše uživatele, kteří jsou odloučeni především od svých nejbližších. Proto jsme opatřili několik tabletů, jejichž prostřednictvím spojujeme online naše uživatele s jejich blízkými. A tak mohla například jedna z našich uživatelek poprvé spatřit svého pravnoučka a pozdravit se s rodinou.

Zákaz donášení balíčků

Zákaz osobní donášky balíčků uživatelům od 25. 3. 2020 až do odvolání.

Poděkování

Domov pro seniory Hvízdal děkuje Magistrátu města České Budějovice, Jihočeskému kraji, Dobrovolnickému centru ADRA, panu MUDr. Martinu Kubovi a všem dárcům za zajištění roušek a jiného potřebného materiálu pro zajištění bezpečnosti našich uživatelů i zaměstnanců. Rovněž děkujeme všem, kteří nám nabízejí i jinou formu pomoci.

Zákaz vycházení

Na základě usnesení vlády České republiky č. 239 ze dne 16. 3. 2020 vláda nařizuje osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení.

Zrušení bohoslužeb

Domov pro seniory Hvízdal ruší od 14. 3. 2020 až do odvolání sobotní bohoslužby.

Uzavření budovy

Budova Domova pro seniory Hvízdal je uzavřena. Vstup je možný pouze po zazvonění na recepci a následné telefonní domluvě s recepcí.

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 10. 3. 2020 mimořádné opatření, ve kterém nařizuje zákaz návštěv osob v zařízení sociálních služeb.

Zákaz návštěv

Zákaz návštěv od 4. 3. 2020 v Domově pro seniory Hvízdal České Budějovice, p.o.

Z důvodu prevence nákazy koronavirem zavírá Domov pro seniory zařízení pro veřejnost do odvolání na základě doporučení zřizovatele.

Vedení zařízení může v mimořádných případech povolit návštěvy.

Koronavirus

Domov pro seniory Hvízdal ve spolupráci se zřizovatelem a Krajskou hygienickou stanicí sleduje situaci v souvislosti s výskytem koronaviru.
V případě výskytu koronaviru v ČR jsme připraveni zaujmout potřebná opatření.

Jan Čajan

obrázek
27. února se po delší době zase rozezněla u nás v domově harmonika. Poprvé nám přijel zahrát harmonikář Jan Čajan. Rádi jsme si s ním zazpívali známé písně z jeho širokého repertoáru.

Posezení s poslechem hudby

obrázek
Ve čtvrtek 4.února jsme si zpříjemnili dopoledne poslechem populární hudby. Program si pro nás připravil jako obvykle pan Boršek.

101. narozeniny

obrázek
V uplynulých dnech oslavila další naše uživatelka, paní Adolfa Hadravová, úžasné 101. narozeniny. Jedním z gratulantů byl tentokrát i primátor města Jiří Svoboda.

Kouzelník

obrázek
Ve čtvrtek 16. ledna nás pobavilo vystoupení kouzelníka Martina Čejky, které nám věnovala "Ježíškova vnoučata" - paní Katřina Sam s dětmi. Ještě jednou děkujeme všem dárcům za nádherný zážitek.

Turnaj v iBoccii

obrázek
Ve středu 15. 1. absolvovali naši sportovci další turnaj v iBoccii. Zúčastnili jsme se v plném počtu. I tentokrát se o něco lépe dařilo týmu „Hvízdaláčků“, který skončil na třetím místě. Na „Věčné hráče“ zbyla bramborová medaile. Nejdůležitější je, že jsme si hru opravdu užili a už se těšíme na další.

Jubileum

obrázek
Začátkem ledna oslavila paní Ada Procházková sté narozeniny. Popřáli jsme jí s velkou kyticí. Největší radost měla oslavenkyně ze šlehačkového poháru. O víkendu pokračovala oslava v rodinném kruhu.

Folklórní soubor Javor

obrázek
Také letos nás v této předvánoční době přijel potěšit svým pásmem koled a říkanek „České Vánoce“ folklórní soubor Javor z Lomnice nad Lužnicí. Stalo se tak 10. prosince. Sešlo se početné publiku, aby se potěšilo nejen jejich tanečním a pěveckým uměním, ale i krásou a bohatostí originálních blatských krojů.

Společné pečení

obrázek
Tento týden se ve středu sešla skupinka uživatelů ze 3. patra ke společnému pečení. Strávili příjemné dopoledne v naší kuchyňce při pečení perníku.

Poslech hudby s panem Borškem

obrázek
Tento týden jsme strávili dvakrát příjemnou hodinku poslechem hudby vybrané naším uživatelem, panem Borškem. V úterý to byl výběr z vážné hudby ( árie, předehry z oper a operet, a Dvořákovy Slovanské tance). Ve čtvrtek se jednalo o hudbu populární. Děkujeme panu Borškovi za tuto aktivitu, kterou mnohým vždy zpříjemní volný čas.
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign