Jméno:
Heslo:

Každodenní periodika zájmové činnosti

„Starý člověk má nezpochybnitelné právo na odpočinek, ale oddá-li se nečinnosti, odsuzuje se k tělesnému i duševnímu chátrání…“ 

Josef Švancara

PONDĚLÍ

Hudební slupinka

Pravidelná skupinka, kde se schází uživatelé, aby si za doprovodu různých hudebních nástrojů společně zazpívali a zpříjemnili chvíle pobytu v DpS Hvízdal. Snaha podpořit vlastní aktivitu uživatelů volboulidových písní, ale také učení se nových písní. Silná podpora sociálních kontaktů.

iBoccia

Jedná se o sport podobný francouzskému petenque. Soutěží proti sobě dvě mužstva. Jedni mají červené a druzí modré kožené míčky. Cílem hryje se co neblíže trefit v bílému míčku tzv. jacku., jenž vhazují postupně jednotlivý hráči. Tato hra se odehrává v tělocvičně a je určená jak pro osoby s handicapem tak bez něj. Jedná se o oblíbenou hru a v našem zařízení se jí účastní uživatelé již od roku 2012. Každé pondělía středu odpoledne probíhají pravidelné tréninky s uživateli a 4x za rok se zúčastní jednotlivých turnajů.

Jóga

Cvičení jógy u nás zprostředkoval nadační fond pro rozvoj plného vědomí; www.plnevedomi.cz . Fond zajišťuje cvičení jógy seniorům v domovech  pro seniory i mimo ně. Uživatelé se pohybují v rámci svých vlastních fyzických limitů. Cvičení je vhodné pro všechny cílové skupiny v zařízení  a překážkou není invalidní vozík ani sluchové postižení. Jedná se o velmi jednoduché cvičení na provádění a i ti, kteří mají problém s motorikou jsou schopni zapojit se do cvičení.

ÚTERÝ

Cvičení paměti

Volně přístupné skupinky s náplní procvičující paměť pomocí cílených rozhovorů na různá témata, psychosociálních her a podnětových cvičení. Samozřejmostí je udržování a rozvíjení společenských a sociálních kontaktů.

Krásná v každém věku

Mnohé naše uživatelky se chtějí cítit i nadále jako ženy. Proto vítají tato setkání, kde si popovídají a zároveň se zkrášlí.

STŘEDA

Muzikoterapie

Náplň spočívá v provedení jednotlivých jednoduchých cvičebních sestav, ke kterým jsou přiřazené rytmické skladby. Cvičení končí relaxací pro uklidnění mysli uživatelů. Jsme spolu, procvičujeme kognitivní funkce a k tomu se dobře bavíme.

„Keramická dílna“

Každou středu dopoledne si mohou uživatelé vyzkoušet svou dovednost při práci v keramické dílně. Fantazii se zde meze nekladou a z rukou uživatelů vznikají zajímavá dílka, která přináší potěšení jim i jejich blízkým. Některá jsou vystavována v hale domova, aby se z pohledu na ně mohli těšit všichni obyvatelé a návštěvníci domova. Těmito výrobky také obdarováváme dobrovolníky a účinkující na našich kulturních akcích, kterým tak přinášíme radost a poděkování.

ČTVRTEK

Tvořivá dílna

Povzbuzuje fantazii a tvořivost uživatelů v programech zaměřených na malování, kreslení, modelování, práci s papírem a jinými různorodými materiály. I zde je procvičována především jemná motorika. Důležitá je také podpora sociálních kontaktů při setkávání obyvatel. Některé výrobky si uživatelé ponechají pro radost, některé jsou vystaveny pro potěšení všech ostatních obyvatel
a návštěvníků DpS Hvízdal.

„Knihovna“

Jednou týdně ve čtvrtek odpoledne je v hale domova otevřena knihovna, kde si naši uživatelé mohou zapůjčit knihy. Imobilním uživatelům je zajištěna donáška knih na pokoj.

PÁTEK

Sportovní odpoledne

Pravidelná skupinka, na které se uživatelé schází ke společným hrám. Sezení začíná krátkou rozcvičkou, poté následují jednotlivé disciplíny, které jsou bodovány. Odměnou jsou čokoládové medaile. Udržujeme se v kondici a zároveň se dobře bavíme

PONDĚLÍ - PÁTEK

Ergoterapeutická dílna

Povzbuzuje fantazii a tvořivost uživatelů, v programech zaměřených na malování, kreslení, modelování, práci s papírem a jinými různorodými materiály. I zde je procvičována jemná motorika. a podpora soc. kontaktů při setkání obyvatel. Výrobky se používají jako dárky pro vystupující či k výzdobě našeho DpS. Silná podpora sociálního zázemí uživatelů - oslava narozenin, svátků i sváteční posezení. Velký důraz se klade na vzájemnou spolupráci, toleranci jeden
k druhému a empatické mezilidské vztahy.

sen Table

K dispozici máme dva interaktivní dotykové stolky sen Table, které umožňují různé volnočasové a vzdělávací aktivity. Výhodou je možnost tento stolek variabilně přizpůsobit uživateli přímo u lůžka. Tento stůl je určený zejména na podporu volnočasových a vzdělávacích aktivit, poskytování relevantních informací a zajištění reminiscenční a kognitivní terapie pro klienty v zařízení sociální péče.

Nepravidelný kroužek pečení

Kroužek je zaměřen převážně na pečení, v závislosti na ročním období, nejvíce o vánocích a velikonocích. U uživatelů navozuje domácí rodinnou atmosféru. Při práci si uživatelé povídají a vzpomínají na recepty, které dělali doma. A na závěr uvedou do praxe přísloví "co si kdo upeče, to si také sní."

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Volnočasové aktivity mimo náš domov.

Příležitostně navštěvujeme různé kulturní, sportovní a společenské akce. Patří mezi  ně letní návštěvy v ZOO Hluboká, Odpoledne s vůní máty, seniorské sportovní hry a další.

Kulturní a společenské akce pořádané v našem domově

Pořádáme průběžně po celý rok celou řadu kulturních a společenských aktivit. Mezi ně patří například: Masopust, Den matek, Opékání buřtů, Den seniorů, Mikulášská a vystoupení různých hudebních  a tanečních souborů. Potěšit naše uživatele svým vystoupením přicházejí také děti ze základních a mateřských škol.

Aktuality

UKONČENÍ ZÁKAZU NÁVŠTĚV

OD SOBOTY 22. 2. 2020 JSOU OPĚT POVOLENY NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY.

Posezení s poslechem hudby

obrázek
Ve čtvrtek 4.února jsme si zpříjemnili dopoledne poslechem populární hudby. Program si pro nás připravil jako obvykle pan Boršek.

101. narozeniny

obrázek
V uplynulých dnech oslavila další naše uživatelka, paní Adolfa Hadravová, úžasné 101. narozeniny. Jedním z gratulantů byl tentokrát i primátor města Jiří Svoboda.
obrázek
Ve čtvrtek 16. ledna nás pobavilo vystoupení kouzelníka Martina Čejky, které nám věnovala "Ježíškova vnoučata" - paní Katřina Sam s dětmi. Ještě jednou děkujeme všem dárcům za nádherný zážitek.

Turnaj v iBoccii

obrázek
Ve středu 15. 1. absolvovali naši sportovci další turnaj v iBoccii. Zúčastnili jsme se v plném počtu. I tentokrát se o něco lépe dařilo týmu „Hvízdaláčků“, který skončil na třetím místě. Na „Věčné hráče“ zbyla bramborová medaile. Nejdůležitější je, že jsme si hru opravdu užili a už se těšíme na další.

Oslava narozenin

obrázek
Koncem prosince oslavila neskutečné 101. narozeniny naše paní Jarmila Dvořáková. Většina z vás ji zná ze společných programů a sportovních her, kterých se ještě před několika měsíci aktivně účastnila. Přejem jí, ať ji neopouští humor a radost ze života!

Jubileum

obrázek
Začátkem ledna oslavila paní Ada Procházková sté narozeniny. Popřáli jsme jí s velkou kyticí. Největší radost měla oslavenkyně ze šlehačkového poháru. O víkendu pokračovala oslava v rodinném kruhu.

Poslech hudby s panem Borškem

obrázek
Tento týden jsme strávili dvakrát příjemnou hodinku poslechem hudby vybrané naším uživatelem, panem Borškem. V úterý to byl výběr z vážné hudby ( árie, předehry z oper a operet, a Dvořákovy Slovanské tance). Ve čtvrtek se jednalo o hudbu populární. Děkujeme panu Borškovi za tuto aktivitu, kterou mnohým vždy zpříjemní volný čas.

Den matek

obrázek
Dne 14. května jsme společně oslavili Den matek. Za vedení domova nejprve promluvila paní Hana Čermáková a pak přítomným maminkám pogratuloval a osobně předal každé květinu náměstek pro školství, sociální věci a cestovní ruch, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. Poté jsme si užili připravené občerstvení , zpěv a tanec při hudební produkci naší oblíbené dechové kapely Samsonka.

Rozmarýn a Slunečnice

obrázek
29. 4. nám kántry tance zatančily a zazpívaly ženy z taneční skupiny Slunečnice a pěveckého souboru Rozmarýn ze Svazu důchodců České Budějovice. Vystoupení nás velmi potěšilo i povzbudilo, protože věkový průměr vystupujících byl 70 let. Radost sobě i druhým lze dělat v každém věku.

Předvánoční setkání

obrázek
23. prosince proběhlo tradiční předvánoční posezení u vánočního stromku. Paní ředitelka Simona Žigová popřála všem krásné prožití nadcházejících svátků. Paní Alice Michalcová prokládala zpěv koled krátkými texty s vánoční tématikou.

Adra

obrázek
Dne 17. prosince nám zazpívala na hale hudební skupina Za světlem vánoční koledy a písně. Díky kazateli Petru Adamemu z Adry jsme si společně oživili podstatu vánočního poselství. Ještě jednou děkujeme.

A znovu koledy

obrázek
I ve čtvrtek 12. prosince zazněly v naší hale koledy. Tentokrát v podání několika členů Církve Ježíše Krista z USA a Austrálie za doprovodu houslí. Posluchači ocenili jejich skvělou češtinu a rádi se zapojovali do zpěvu.

Česko zpívá koledy

obrázek
11. prosince jsme se ve večerních hodinách připojili k akci Českubudějovického deníku „Česko zpívá koledy“. Tentokrát se nás sešlo rovných padesát.

Folklórní soubor Javor

obrázek
Také letos nás v této předvánoční době přijel potěšit svým pásmem koled a říkanek „České Vánoce“ folklórní soubor Javor z Lomnice nad Lužnicí. Stalo se tak 10. prosince. Sešlo se početné publiku, aby se potěšilo nejen jejich tanečním a pěveckým uměním, ale i krásou a bohatostí originálních blatských krojů.

Návštěva z Jihočeské univerzity

obrázek
V úterý 10. prosince nám zástupci Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity přišli předat dárky pro naše osamělé uživatele. Bylo to velmi dojemné setkání. Část obdarovaných přivítala hosty společně s paní ředitelkou Simonou Žigovou, za ostatními přišel „Ježíšek“ až na pokoj.

Zdobení perníčků s dětmi

obrázek
9.prosince k nám přijela skupina dětí z lesní mateřské školy DOMA V LESE. Společně s našimi uživateli zdobili medové perníčky. Bylo nám spolu moc hezky. Ve středu přijede další skupinka dětí z pobočky této školky.

Mikuláš

obrázek
4. 12. k nám již tradičně přišel Mikuláš v doprovodu andělů a čertů navštívil a podělil všechny uživatele. Manželé Bickovi zahráli a zazpívali vánoční písně a koledy. Odpoledne jsme pokračovali mikulášskou veselicí s občerstvením. K tanci nám tentokrát hrála kapela Kameňáci. Děkujeme všem dobrovolníkům a sponzorům, díky nimž mikulášská byla pestrá a bohatá.

Hudební odpoledne s panem Hoffmannem

obrázek
V úterý 26. listopadu letos poprvé zazněla u nás v domově vánoční koleda a to během repertoárově pestrého vystoupení pana Hoffmanna, který se svými klávesami přišel potěšit naše obyvatele. Škoda, že ho postihla hlasová indispozice, a proto se nemohl naplno opřít do zpěvu. Ještě jednou děkujeme za produkci, pane Hoffmanne.

Rozmarýn a Slunečnice

obrázek
Ve čtvrtek 14. listopadu opět zavítal do našeho domova ženský pěvecký soubor Rozmarýn, který zazpíval známé lidové písničky. Společně s nimi vystoupil i taneční soubor Slunečnice s waltzem i s country tanci. Děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

Společné pečení

obrázek
Tento týden se ve středu sešla skupinka uživatelů ze 3. patra ke společnému pečení. Strávili příjemné dopoledne v naší kuchyňce při pečení perníku.

Duo Ruggieri

obrázek
Ve čtvrtek 7. listopadu měli možnost milovníci hudby a tance strávit příjemnou hodinku ve společnosti našich dobrých známých manželů tenoristy Giancarla a baletky Soni Ruggieri. Slyšeli jsme známé světové melodie doprovázené působivou taneční choreografií.

Ze sportu

obrázek
Ze sportu
Ve středu 6. listopadu se naše dvě družstva zúčastnila prvního letošního turnaje v rámci jihočeské třetí ligy iBoccie. Pro většinu našich borců šlo o první zkušenost v této soutěži, přesto jsme rozhodně neudělali našemu domovu ostudu. Nové družstvo „Věčných hráčů“ vybojovalo bronzovou a „Hvízdaláčci“ dokonce stříbrnou medaili. Gratulujeme! Nejdůležitější ale bylo, že se všichni skvěle bavili.

Posezení s harmonikářem

obrázek
Ve čtvrtek 24. října navštívil náš domov znovu harmonikář pan Zach. Strávili jsme s ním příjemnou hodinku, během níž zpíval jednu písničku za druhou a splnil i několik hudebních přání přítomných uživatelů. Mnozí posluchači se k panu Zachovi přidávali a na závěr ho ocenili velkým potleskem. Věříme, že se s ním po novém roce opět setkáme.

Vzpomínkové setkání

obrázek
Ve čtvrtek 10. října pro nás pan Boršek připravil první část vzpomínkového posezení s písněmi Karla Gotta. Poslechli jsme si starší hity. Účast byla hojná a tu a tam ukápla i slzička dojetí. Znovu se při stejné příležitosti uvidíme tento týden 17. října, kdy budeme pokračovat poslechem hitů napsaných po roce 1976.

Den seniorů

obrázek
Již tradičně jsme 2. 10. společně oslavili Den seniorů, který zahájila paní ředitelka Simona Žigová. K poslechu a tanci nám zahrála kapela Minimax. Celé odpoledne jsme se dobře bavili. Sponzorům děkujeme za občerstvení na kterém si všichni pochutnali.

Zdraví nás baví

obrázek
Od čtvrtka 26. září probíhá v našem domově série přednášek o zdravém životním stylu pod názvem „Zdraví nás baví“. Dozvídáme se mnoho zajímavých informací o různých potravinách a způsobu jejich výroby. Celkem proběhne pět těchto setkání.

Pan Boršek

obrázek
Ve dnech 24. a 26. září nás dvakrát potěšil pan Boršek výběrem skladeb k poslechu. V úterý zaznělo několik známých skladeb z oblasti „vážné hudby“ a ve čtvrtek jsme poslouchali populární písně.

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ

obrázek
Ve čtvrtek 19. září jsme již tradičně opékali společně buřty. O hudební doprovod a zábavu se postaral populární Maxaband. Jako překvapení vystoupila temperamentní tanečnice Katka v nádherných prvorepublikových tanečních šatech. Náladu nám nezkazilo ani to, že kvůli chladnému počasí proběhla akce v hale a skvělé buřty se opekly v konvektomatu.

ZOOTERAPIE

obrázek
Ve středu 18. září jsme měli příležitost zažít další (v pořadí již třetí) nádhernou zooterapii se zvířaty paní Evy Bukričové . Tentokrát nás potěšil náš dobrý známý kozel Bobeš, dva malí koníci, psi a roztomilé liliputky. Počasí nám ještě docela přálo a tak setkání proběhlo na výsluní před vchodem do domova.

Prázdninový výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou

obrázek
20. srpna jsme si vyjeli na výlet do zoologické zahrady. Počasí vyšlo skvěle a tak jsme si mohli prohlédnout celou zahradu, která je rok od roku krásnější. Velmi nás pobavili zvláště psouni, surikaty a kozičky.

Rozloučení

S úctou a vděčností vzpomínáme na paní ředitelku Mgr. Ludmilu Kubelovou, která zemřela v pondělí dne 1. 7. 2019. V domově pro seniory Hvízdal pracovala od roku 1990 jako vrchní sestra a od roku 1993 jako ředitelka.
Během jejího působení došlo k výraznému zlepšení nejen prostředí našeho domova, ale i péče o uživatele.
Její prioritou a cílem byla spokojenost všech, kteří
v našem domově žijí a pracují. Velice si vážila
a oceňovala práci svých zaměstnanců.
Jsme vděčni za její lidský přístup, který se prolínal vším, co dělala. Bude nám všem velice chybět a její odkaz zůstane stále s námi.
Poslední rozloučení se bude konat ve středu 3. 7. 2019 v 9. 30 v obřadní síní krematoria v Českých Budějovicích.

Opékání buřtů

obrázek
V úterý 18. června žil celý náš domov letním opékáním buřtů. Pod pergolou se sešla veselá společnost. Vychutnali jsme výborné buřty za hudební produkce oblíbeného Pepy Maxy. Vzácným hostem byla tentokrát muzikálová zpěvačka Hana Křížková.

ZOOTERAPIE

obrázek
V pondělí 3. června za krásného horkého počasí proběhlo u nás venku pod pergolou za velkého zájmu uživatelů setkání se zvířátky. Potěšili jsme se s poníkem Frodem, kozlem Bobšem, slepičkami a dvěma psy. Všechni byli nejen krotcí, ale i velice přítulní. Zvířátka navštívila i některé uživatele na pokojích, kde vyvolala radostné úsměvy na tvářích.
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign