Jméno:
Heslo:

Praxe studentů

Praxe studentů

V prostorách našeho zařízení zajišťujeme odbornou praxi studentům se zaměřením na zdravotní a sociální obory. Získané zkušenosti a dovednosti pomohou studentům lépe se orientovat v dané oblasti jak po stránce teoretické tak v následném uplatněním v praxi.

Jsme klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty a Teologické fakulty.

Praxi zde mají také studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích a Vyšší odborné školy sociální a střední pedagogické školy Prachatice.

Studenti ze Středního odborného učiliště Lišov k nám dochází na souvislou praxi 3x v týdnu.

 

Informace pro studenty

 

Nabízíme spolupráci v zajišťování výchovy budoucích sociálních a zdravotně sociálních pracovníků nejen pro studenty Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen ZSF JU v ČB) a studenty JU TF České Budějovice.

Druhy praxe:

 zdravotně-sociální

 výběrová

 praxe v oblasti práce s jednotlivcem

 praxe v oblasti práce se skupinou

 

Před zahájením praxe

se student telefonicky nebo emailem spojí s kontaktní osobou a upřesní den a hodinu příchodu na praxi. Získá další informace o zajištění možnosti stravování, oblečení, obuvi, šatně, nutnosti informování o nepřítomnosti – omluvy absence, nemoc, supervizi.

 

V den zahájení praxe

se student v domluvený čas dostaví ke kontaktní osobě.

Dle druhu praxe si přinese patřičné oblečení (pohodlný oděv, vhodná obuv na přezutí,...) a vizitku se svým jménem a pracovním zařazením dle druhu praxe, kterou nosí viditelně po celou dobu vykonávané praxe.

Student seznámí svého školitele s cíli a výstupy naplánované praxe.

Student je seznámen a proškolen s platnými předpisy BOZP a PO, s Domácím a Provozním řádem Domova pro seniory Hvízdal a dalšími potřebnými dokumenty.

Student má přiděleného pracovníka (školitele), který je mu k dispozici po celou dobu praxe.

Při příchodu a odchodu se student zapisuje do určené knihy na recepci. Nejdéle po 6 hodinách praxe má právo na 30 minutový odpočinek (pauza na oběd, ...). Student je povinen vykonávat praxi v určeném rozsahu.

Ubytování studentům nezajišťujeme, stravování je možné po přechozí domluvě. 


Průběh praxe:

 • seznámení s kontaktní osobou a ostatními členy pracovního týmu
 • seznámení s pracovištěm, určení prostoru pro odpočinek a odklad osobních věcí studenta
 • seznámení s poskytovanými službami, organizační strukturou, finančním zajištěním, provozem zařízení
 • seznámení se Standardy kvality sociálních služeb a dalšími dokumenty, poskytnutí dokumentace v určeném rozsahu k náhledu
 • seznámení s pracovní náplní jednotlivých profesí
 • seznámení s administrativou
 • účast v praxi - forma pozorování
 • účast v praxi - přímá péče: vždy pod dohledem pověřeného pracovníka v rozsahu náplně praxe
 • účast na aktivizačních činnostech, příprava vlastních podkladů
 • výstupy z praxe a zpětná vazba – kompetence, souhrnná zpráva, sebereflexe, řešení případové studie
 • závěrečné shrnutí, potvrzení praxe

 

Kontaktní osoba pověřená studentskými praxemi:

 

Ředitelka DpS Hvízdal: Mgr. Simona Žigová

Tel.:     388 905 101     

Mobil: 702 133 135   

email: s.zigova@domovproseniory-hvizdal.cz 

Aktuality

Dotazy k opatřením

V případě dotazů týkajících se opatření v Domově pro seniory Hvízdal se obracejte na vedení zařízení.

Zákaz donášení balíčků

Zákaz osobní donášky balíčků uživatelům od 25. 3. 2020 až do odvolání.

Poděkování

Domov pro seniory Hvízdal děkuje Magistrátu města České Budějovice, Jihočeskému kraji, Dobrovolnickému centru ADRA, panu MUDr. Martinu Kubovi a všem dárcům za zajištění roušek a jiného potřebného materiálu pro zajištění bezpečnosti našich uživatelů i zaměstnanců. Rovněž děkujeme všem, kteří nám nabízejí i jinou formu pomoci.

Zákaz vycházení

Na základě usnesení vlády České republiky č. 239 ze dne 16. 3. 2020 vláda nařizuje osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení.

Zrušení bohoslužeb

Domov pro seniory Hvízdal ruší od 14. 3. 2020 až do odvolání sobotní bohoslužby.

Uzavření budovy

Budova Domova pro seniory Hvízdal je uzavřena. Vstup je možný pouze po zazvonění na recepci a následné telefonní domluvě s recepcí.

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 10. 3. 2020 mimořádné opatření, ve kterém nařizuje zákaz návštěv osob v zařízení sociálních služeb.

Zákaz návštěv

Zákaz návštěv od 4. 3. 2020 v Domově pro seniory Hvízdal České Budějovice, p.o.

Z důvodu prevence nákazy koronavirem zavírá Domov pro seniory zařízení pro veřejnost do odvolání na základě doporučení zřizovatele.

Vedení zařízení může v mimořádných případech povolit návštěvy.

Koronavirus

Domov pro seniory Hvízdal ve spolupráci se zřizovatelem a Krajskou hygienickou stanicí sleduje situaci v souvislosti s výskytem koronaviru.
V případě výskytu koronaviru v ČR jsme připraveni zaujmout potřebná opatření.

Poslech hudby s panem Borškem

obrázek
Tento týden jsme strávili dvakrát příjemnou hodinku poslechem hudby vybrané naším uživatelem, panem Borškem. V úterý to byl výběr z vážné hudby ( árie, předehry z oper a operet, a Dvořákovy Slovanské tance). Ve čtvrtek se jednalo o hudbu populární. Děkujeme panu Borškovi za tuto aktivitu, kterou mnohým vždy zpříjemní volný čas.

Jan Čajan

obrázek
27. února se po delší době zase rozezněla u nás v domově harmonika. Poprvé nám přijel zahrát harmonikář Jan Čajan. Rádi jsme si s ním zazpívali známé písně z jeho širokého repertoáru.

Posezení s poslechem hudby

obrázek
Ve čtvrtek 4.února jsme si zpříjemnili dopoledne poslechem populární hudby. Program si pro nás připravil jako obvykle pan Boršek.

101. narozeniny

obrázek
V uplynulých dnech oslavila další naše uživatelka, paní Adolfa Hadravová, úžasné 101. narozeniny. Jedním z gratulantů byl tentokrát i primátor města Jiří Svoboda.

Kouzelník

obrázek
Ve čtvrtek 16. ledna nás pobavilo vystoupení kouzelníka Martina Čejky, které nám věnovala "Ježíškova vnoučata" - paní Katřina Sam s dětmi. Ještě jednou děkujeme všem dárcům za nádherný zážitek.

Turnaj v iBoccii

obrázek
Ve středu 15. 1. absolvovali naši sportovci další turnaj v iBoccii. Zúčastnili jsme se v plném počtu. I tentokrát se o něco lépe dařilo týmu „Hvízdaláčků“, který skončil na třetím místě. Na „Věčné hráče“ zbyla bramborová medaile. Nejdůležitější je, že jsme si hru opravdu užili a už se těšíme na další.

Jubileum

obrázek
Začátkem ledna oslavila paní Ada Procházková sté narozeniny. Popřáli jsme jí s velkou kyticí. Největší radost měla oslavenkyně ze šlehačkového poháru. O víkendu pokračovala oslava v rodinném kruhu.

Folklórní soubor Javor

obrázek
Také letos nás v této předvánoční době přijel potěšit svým pásmem koled a říkanek „České Vánoce“ folklórní soubor Javor z Lomnice nad Lužnicí. Stalo se tak 10. prosince. Sešlo se početné publiku, aby se potěšilo nejen jejich tanečním a pěveckým uměním, ale i krásou a bohatostí originálních blatských krojů.

Společné pečení

obrázek
Tento týden se ve středu sešla skupinka uživatelů ze 3. patra ke společnému pečení. Strávili příjemné dopoledne v naší kuchyňce při pečení perníku.
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign