Jméno:
Heslo:

Psycho-sociální péče

Činnost sociálního úseku

Sociální pracovnice poskytují základní sociální poradenství zájemcům o službu a pečujícím osobám, především informace týkající se pobytu v našem zařízení. Poskytují pomoc a podporu při řešení nepříznivé sociální situace právě prostřednictvím sociálních služeb. Provádí sociální šetření, sepisují potřebné dokumenty k přijetí a průběhu pobytu. Dále zabezpečují sociální agendu včetně řešení sociálně právních problémů a další služby.V průběhu pobytu uživatele v zařízení spolupracují jak s rodinou, tak osobami blízkými. Mezi jejich každodenní činnosti také patří jednání s dalšími institucemi, sociálně právní poradenství, sociální rehabilitace a zajištění metodické a koncepční činnosti.

Volnočasové aktivity

Domov pro seniory Hvízdal poskytuje svým uživatelům širokou nabídku volnočasových a kulturních aktivit, které zajišťují pracovníci v sociálních službách, kteří vykonávají základní výchovnou nepedagogickou činnost dle par 116 b) zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto činnosti vedou především k rozvíjení kognitivních funkcí a podpoře duševního a fyzického zdraví uživatelů. Pomáhají jim se lépe adaptovat v novém prostředí a přináší kontakt se společností.

Při práci s uživateli je uplatňován individuální přístup z pohledu biopsychosociálního a snaha o motivaci a aktivizaci, jenž povede k co největší soběstačnosti.

Ergoterapeutická dílna je zaměřena především na ruční práce a keramiku. Zároveň slouží jako společenské místo pro vzájemné setkávání.

Uživatelé zde mají možnost využívat kulturního a společenského života prostřednictvím rozmanitých kulturních akcí pořádaných poskytovatelem v zařízení tak i mimo něj. Dle svých zájmů mohou navštěvovat celou řadu aktivizačních programů.

K dispozici jsou také dva mobilní interaktivní dotykové stolky senTable, které umožňují různé volnočasové a vzdělávací aktivity. Výhodou je možnost tento stolek variabilně přizpůsobit uživateli přímo u lůžka.

 

V nabídce nepravidelných, volnočasových aktivit je zařazena také canisterapie
a zooterapie.

Osobám na odlehčovacím pobytu jsou sjednané aktivizační programy účtovány dle skutečně spotřebovaného času  na základě podkladů sociálního úseku. 

Aktuality

Dotazy k opatřením

V případě dotazů týkajících se opatření v Domově pro seniory Hvízdal se obracejte na vedení zařízení.

Zákaz donášení balíčků

Zákaz osobní donášky balíčků uživatelům od 25. 3. 2020 až do odvolání.

Poděkování

Domov pro seniory Hvízdal děkuje Magistrátu města České Budějovice, Jihočeskému kraji, Dobrovolnickému centru ADRA, panu MUDr. Martinu Kubovi a všem dárcům za zajištění roušek a jiného potřebného materiálu pro zajištění bezpečnosti našich uživatelů i zaměstnanců. Rovněž děkujeme všem, kteří nám nabízejí i jinou formu pomoci.

Zákaz vycházení

Na základě usnesení vlády České republiky č. 239 ze dne 16. 3. 2020 vláda nařizuje osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení.

Zrušení bohoslužeb

Domov pro seniory Hvízdal ruší od 14. 3. 2020 až do odvolání sobotní bohoslužby.

Uzavření budovy

Budova Domova pro seniory Hvízdal je uzavřena. Vstup je možný pouze po zazvonění na recepci a následné telefonní domluvě s recepcí.

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 10. 3. 2020 mimořádné opatření, ve kterém nařizuje zákaz návštěv osob v zařízení sociálních služeb.

Zákaz návštěv

Zákaz návštěv od 4. 3. 2020 v Domově pro seniory Hvízdal České Budějovice, p.o.

Z důvodu prevence nákazy koronavirem zavírá Domov pro seniory zařízení pro veřejnost do odvolání na základě doporučení zřizovatele.

Vedení zařízení může v mimořádných případech povolit návštěvy.

Koronavirus

Domov pro seniory Hvízdal ve spolupráci se zřizovatelem a Krajskou hygienickou stanicí sleduje situaci v souvislosti s výskytem koronaviru.
V případě výskytu koronaviru v ČR jsme připraveni zaujmout potřebná opatření.

Jan Čajan

obrázek
27. února se po delší době zase rozezněla u nás v domově harmonika. Poprvé nám přijel zahrát harmonikář Jan Čajan. Rádi jsme si s ním zazpívali známé písně z jeho širokého repertoáru.

Posezení s poslechem hudby

obrázek
Ve čtvrtek 4.února jsme si zpříjemnili dopoledne poslechem populární hudby. Program si pro nás připravil jako obvykle pan Boršek.

101. narozeniny

obrázek
V uplynulých dnech oslavila další naše uživatelka, paní Adolfa Hadravová, úžasné 101. narozeniny. Jedním z gratulantů byl tentokrát i primátor města Jiří Svoboda.

Kouzelník

obrázek
Ve čtvrtek 16. ledna nás pobavilo vystoupení kouzelníka Martina Čejky, které nám věnovala "Ježíškova vnoučata" - paní Katřina Sam s dětmi. Ještě jednou děkujeme všem dárcům za nádherný zážitek.

Turnaj v iBoccii

obrázek
Ve středu 15. 1. absolvovali naši sportovci další turnaj v iBoccii. Zúčastnili jsme se v plném počtu. I tentokrát se o něco lépe dařilo týmu „Hvízdaláčků“, který skončil na třetím místě. Na „Věčné hráče“ zbyla bramborová medaile. Nejdůležitější je, že jsme si hru opravdu užili a už se těšíme na další.

Jubileum

obrázek
Začátkem ledna oslavila paní Ada Procházková sté narozeniny. Popřáli jsme jí s velkou kyticí. Největší radost měla oslavenkyně ze šlehačkového poháru. O víkendu pokračovala oslava v rodinném kruhu.

Folklórní soubor Javor

obrázek
Také letos nás v této předvánoční době přijel potěšit svým pásmem koled a říkanek „České Vánoce“ folklórní soubor Javor z Lomnice nad Lužnicí. Stalo se tak 10. prosince. Sešlo se početné publiku, aby se potěšilo nejen jejich tanečním a pěveckým uměním, ale i krásou a bohatostí originálních blatských krojů.

Společné pečení

obrázek
Tento týden se ve středu sešla skupinka uživatelů ze 3. patra ke společnému pečení. Strávili příjemné dopoledne v naší kuchyňce při pečení perníku.

Poslech hudby s panem Borškem

obrázek
Tento týden jsme strávili dvakrát příjemnou hodinku poslechem hudby vybrané naším uživatelem, panem Borškem. V úterý to byl výběr z vážné hudby ( árie, předehry z oper a operet, a Dvořákovy Slovanské tance). Ve čtvrtek se jednalo o hudbu populární. Děkujeme panu Borškovi za tuto aktivitu, kterou mnohým vždy zpříjemní volný čas.
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign